Acadèmia de Delegats

,

Un programa que pretén desenvolupar el lideratge ètic dels delegats i delegades, generar debat sobre temàtiques
que preocupen als nostres joves i oferir-los eines per afrontar els reptes socials i educatius.

Aquest programa és fruit de l’anàlisi de necessitats realitzat per Jove Cambra Internacional de Catalunya (JCI) i té la voluntat de potenciar un col•lectiu molt important en el nostre sistema educatiu, en la seva etapa com estudiant, i també quan passa al món laboral.

delegats-3


Skills

Posted on

2 d'Agost de 2016