Know-how transfer

El projecte Know-How Transfer és un programa d’intercanvi, que es desenvolupa a nivell europeu i a nivell català.
A nivell europeu, té lloc entre membres actius de les JCI i delegats del Parlament Europeu, i a nivell català entre JCI i el Parlament de Catalunya.

El projecte permet als membres de JCI participar en processos de decisió governamental, així com també facilitar
connexions entre el govern i la societat civil. Tots els participants exposen els seus punts de vista sobre canvis i possibles solucions del caire local, nacional i internacional.


Skills

Posted on

2 d'Agost de 2016