Acadèmia de Delegats

Acadèmia de Delegats

Un programa que pretén desenvolupar el lideratge ètic dels delegats i delegades, generar debat sobre temàtiques que preocupen als nostres joves i oferir-los eines per afrontar els reptes socials i educatius. Aquest programa és fruit de l’anàlisi de necessitats...
Know-how transfer

Know-how transfer

El projecte Know-How Transfer és un programa d’intercanvi, que es desenvolupa a nivell europeu i a nivell català. A nivell europeu, té lloc entre membres actius de les JCI i delegats del Parlament Europeu, i a nivell català entre JCI i el Parlament de Catalunya. El...
From Reus To Hellas

From Reus To Hellas

From Reus To Hellas és un projecte benèfic entre JCI Reus i JCI Grècia. Un equip de joves estudiants de Cicle de Grau Superrior d’Emergències de l’Institut Jaume I de Salou que duen a terme un seguit d’actuacions per tal d’ajudar en la crisi humanitària més greu a...
Nothing But Nets

Nothing But Nets

Nothing But Nets és un programa internacional, engegat l’any 2011 a Catalunya, que té l’objectiu i el compromís amb les Nacions Unides d’arribar a un milió de mosquiteres per combatre la mortalitat infantil causada per la malària. A través d’aquest projecte, els...
Premis Lleidatans

Premis Lleidatans

Acte de reconeixement a persones destacades per la seva tragectòria personal o professional, organitzat per JCI Lleida. En ell es premia l’empenta d’un jove emprenedor, la trajectòria d’un personatge, el treball d’un grup de recerca universitària, la contribució d’una...