Els temps canvien,
els models empresarials també.
Construïm un pensament
responsable.
Sostenibilitat significa que els elements
econòmics, socials i mediambientals
haurien d'estar equilibrats en relació amb
cada decisió presa a qualsevol nivell de la
societat:
Triple valor: econòmic-social-mediambiental
Guia d'implantació de la Responsabilitat
Social Corporativa - www.jci.cat/rsc

Amb el suport de:

Secretaria de Joventut - Generalitat de CatalunyaDepartament d'Economia i Finances - Generalitat de Catalunya