En el marc de l’Assemblea General Extraordinària del Consell Nacional de Joventut de Catalunya – CNJC del passat dissabte 11 de juny, en Magí Senserrich, membre de JCI Igualada, va ser escollit nou membre del Secretariat pels propers dos anys.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aplega gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut. Promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics. És una entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia. El Secretariat del CNJC és l’òrgan que dirigeix la institució.

Més de 175.000 persones joves catalanes estan associades i participen en les entitats membres del Consell, ja sigui en associacions educatives (esplais i agrupaments escoltes), sindicals d’estudiants i treballadors, culturals i d’intercanvis, polítiques, socials especialitzades, o en els consells locals de joventut. A més, el CNJC és membre de ple dret del Fòrum Europeu de la Joventut (European Youth Forum)

Com a plataforma independent, crítica, plural i democràtica, el CNJC té sis objectius bàsics: Fomentar i promoure l’associacionisme i participació juvenil i, en general, la participació democràtica; promoure les relacions entre les entitats juvenils, també coordinar-les i dinamitzar-les; defensar els drets de les persones joves; fer de pont entre la gent jove i els poders públics per defensar els interessos de les persones joves a les institucions; impulsar informes i estudis propis o encàrrecs sobre matèries relacionades amb la joventut; i projectar l’activitat del moviment associatiu català en l’àmbit internacional i fomentar la dimensió internacional del CNJC.