SAVE THE DATE:

Trobada Internacional- El Valor dels Joves Professionals, dissabte 30 d’abril de 2016 a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Benvolguts companys i companyes,

Us convidem a reservar-vos el 30 d’abril de 2016 a les vostres agendes perquè estem organitzant una trobada internacional per als joves professionals de tots els sectors.

QUI L’ORGANITZA?
Les següents entitats:

 • El GAJ Barcelona 
 • L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
 • La European Young Bar Association (EYBA) 
 • La Jove Cambra Internacional de Catalunya (JCI) 
 • La Federació d’Associacions de Joves Emprenedors i Empresaris de Catalunya (FAJEEC)

PER QUÈ AQUEST ESDEVENIMENT?
Perquè des de les diferents entitats organitzadores creiem en els joves professionals i estem treballant per fer possible un esdeveniment que contribueixi al seu reconeixement i a la seva visibilitat.

DURANT LA TROBADA PODRÀS

 • Aprendre de joves professionals de diferents sectors, de la seva experiència i intercanviar idees.
 • Desenvolupar les teves habilitats i el teu talent.
 • Analitzar la situació dels joves professionals a nivell internacional.
 • Discutir tendències internacionals en la contractació de joves professionals.
 • Ampliar la teva xarxa de contactes.
 • Descobrir i aprofundir la teva experiència d’una ciutat tan dinàmica com és Barcelona!

COM?
Mitjançant una jornada amb conferències, taules rodones, formació i activitats de networking.
La trobada es farà íntegrament en anglès, amb traducció simultània al castellà per aquells que ho precisin.

QUI POT PARTICIPAR?
Joves professionals de tots els sectors, entre 18 i 45 anys.

A ON ES FARÀ?
A l’l·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona: C/Mallorca, 283, Barcelona

Pròximament us farem arribar informació més detallada de l’esdeveniment.
En qualsevol cas, per qualsevol dubte, podeu enviar-nos un e-Mail a [email protected]

Potenciant els joves professionals
&
Valorant el seu talent

SAVE THE DATE:

International Meeting- The Value of Young Professionals, Saturday 30th April 2016, at the Barcelona Bar Association

Dear colleagues,

Save the date in your diary: 30th April 2016. We’re organising an international meeting for young professionals working in any sector.

WHO’S ORGANISING IT?
The following associations:

 • The Barcelona Young Bar Association (GAJ Barcelona)
 • The Barcelona Bar Association
 • The European Young Bar Association (EYBA)
 • The Junior Chamber International of Catalonia (JCI)
 • The Federation of Associations of Young Entrepreneurs and Businessmen/women of Catalonia (FAJEEC)

WHY ARE WE ORGANISING THIS EVENT?
Because all of our associations believe strongly in young professionals, we’re organising an event to contribute to their recognition and visibility.

DURING THE MEETING YOU WILL

 • Learn from young professionals from different sectors, their experience and exchange ideas.
 • Develop your skillset and your talent 
 • Analyse the international situation of young professionals
 • Discuss international trends in recruitment. 
 • Expand your business network. 
 • Discover and deepen your experience of such a dynamic city as Barcelona!

WHAT WILL HAPPEN?
There will be a day of conferences, round tables, trainings and networking activities, entirely in English, with simultaneous interpretation into Spanish provided for those who request it.

WHO CAN TAKE PART?
Young professionals, 18 to 45 years old, working in any sector.

WHERE IT WILL TAKE PLACE?
At the Barcelona Bar Association: C/ Mallorca 283, Barcelona.

Further details will follow soon.

Should you have any questions, please e-mail us at [email protected]

Empowering young professionals
&
valuing their talent