Informació institucional i organitzativa

Federació Catalana de Joves Cambres
Número de registre: 628
Carrer Pintor Ribalta, 13 (local 2)
08028 Barcelona

En compliment de l’ordenament vigent l’entitat figura inscrita en el Registre d’Associacions de Catalunya de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i al cens d’Entitats Juvenils de la Generalitat de Catalunya.

Pressupost 2019

Pendent d’aprovació

Gestió administrativa
Contractes

Òrgan responsable en matèria de contractació: El govern de la federació radica en la Assemblea Nacional, la qual delega les seves funcions executives a la Junta Nacional

 

 

Convenis
Data
Entitat
Concepte
Import
Des del 2002 fins l’actualitat Fundació Privada de Joves Cambres Cessió del local per a l’activitat ordinaria de la JCI Catalunya En especies

 

Ajuts i Subvencions
Data
Entitat
Concepte
Import
2016 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2016 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 800 €
2015 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2015 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 1.600€
2014 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2014 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 2.500€
2013 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2013 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 4.000€
2012 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2012 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària